ส่งออกข้าว 9 เดือนแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผย 9 เดือนแรกส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 คาดไตรมาสสุดท้ายส่งออกข้าวเฉลี่ยเดือนละ 850,000 ตัน ห่วงเงินบาทแข็งค่ากระทบราคาข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปภาวะการส่งออกข้าว 9 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) ว่า มีปริมาณ 8,235,941 ตัน มูลค่า 122,469 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 6,871,781 ตัน มูลค่า 108,725 ล้านบาท
สำหรับการส่งออกข้าวเดือนกันยายน 2560 มีปริมาณ 840,361 ตัน มูลค่า 12,478 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 14.8 และมูลค่าลดลงร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 985,879 ตัน มูลค่า 14,822 ล้านบาท เนื่องจากเดือนกันยายนส่งออกข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น ประกอบกับ อุปทานข้าวหอมมะลิมีจำกัด จึงส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิขยับสูงขึ้น ขณะเดียวกันใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูนาปีคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก ทำให้ตลาดต่างประเทศชะลอซื้อช่วงนี้
ทั้งนี้ เดือนกันยายนมีการส่งออกข้าวหอมมะลิปริมาณรวม 101,496 ตัน ลดลงร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดียังคงส่งไปยังตลาดประจำ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และจีน ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งไปประเทศไอวอรี่โคสต์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 308,321 ตัน ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ บังกลาเทศ และแคเมอรูน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งออกข้าวขาวมีปริมาณรวม 406,606 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศแองโกล่า เบนิน แคเมอรูน ญี่ปุ่น โมซัมบิก มาเลเซีย โตโก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ คาดว่าไตรมาสสุดท้ายจะมีการส่งออกข้าวเฉลี่ยเดือนละประมาณ 850,000 ตัน เนื่องจากช่วงนี้ราคาข้าวของไทยเริ่มอ่อนตัวลงตามภาวะตลาดที่ชะลอลง ขณะที่ตลาดประจำในแถบแอฟริกายังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวทั้งข้าวขาว (ข้าวใหม่และข้าวเก่า) และข้าวนึ่ง ประกอบกับผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาส่งมอบที่ค้างทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งที่ประมูลได้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ตลาดประจำที่นำเข้าข้าวหอมมะลิฤดูใหม่ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน ก็ยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นอีกครั้งตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย เพราะทำให้ราคาข้าวของไทยในมุมมองของผู้ซื้อมีราคาแพง ทั้งนี้ ราคาข้าวหอมมะลิ 100% (ปีการผลิต 2559/60) ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ราคาอยู่ที่ 952 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับ 667 เหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา.-สำนักข่าวไทย