70% บริษัทอุตสาหกรรมต้องการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ไอเอฟเอส ระบุ ผลการศึกษาผู้บริหารองค์กรชี้  70% บริษัทอุตสาหกรรมต้องการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น นายชาร์ลส์ แรธมานน์ นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการสื่อสารการตลาด บริษัท ไอเอฟเอส กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขององค์กรธุรกิจได้รับอิทธิพลของดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งมีระบุไว้ในบทความของ เอ็มไอที สโลน แมเนจเม้นท์ (MIT Sloan Management Review)

เรื่อง “เดอะ ไนน์ อีเลเม้นส์ ออฟ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” (The Nine Elements of Digital Transformation) โดยเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือการเข้าถึงขององค์กรธุรกิจ ซึ่งธุรกิจสำหรับผู้บริโภค เช่น อูเบอร์ (Uber)  และ ลิฟ (Lyft) รับรู้ถึงข้อดีของสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพวกเขาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมือถือเพื่อบริหารจัดการแรงงานและข้อเสนอด้านการบริการที่สามารถสร้างความแตกต่างไปจากบริษัทแท็กซี่แบบดั้งเดิมได้เป็นผลสำเร็จ ปัจจุบันองค์กรอุตสาหกรรมกำลังให้ความสนใจที่จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรอัตโนมัติหรือเซลล์ทำงานทั้งหมด รวมถึงช่วยลดเวลาการหยุดทำงานของระบบโดยนำแนวทางการซ่อมบำรุงตามสภาพที่แท้จริงเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงาน และแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์  สำหรับอุตสาหกรรม หรือ ไอไอโอที (Industrial Internet of Things: IIoT) กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาด พร้อมๆ กับที่เซ็นเซอร์มีราคาลดลง มีการเชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้น และเครื่องมืออย่าง ไอเอฟเอส ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์  (IFS IoT Business Connector) ก็กำลังช่วยให้การดำเนินงานของข้อมูล ไอโอที เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews