Category Archives: travel news

อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง

อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นสวนสาธารณะริมเส้นทางระหว่างทางไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีพื้นที่ 25 ไร่ มีฉากหลังเป็นเทือกเขาภูเวียง อุทยานแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อ 19 ธันวาคม 2550
Continue reading

วัดละหาร

พระประธานในพระอุโบสถและวิหารถือเป็นปูชนียวัตถุสำคัญของ “วัดละหาร” พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งศิลปะสมัยสุโขทัยส่วนพระประธานในวิหารเป็นปางป่าเลไลยก์ชาวบ้านซึ่งเดิมเป็นเชลยศึกชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยสงครามในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นับถือเป็นพระคู่วัดพระประธานในวิหารแห่งนี้ได้รับการจัดสร้างพร้อมกับวัดมีอายุ 200 ปีเศษสันนิษฐานกันว่าวัดนี้สร้างในสมัยกลางรัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 2 เรียกว่า “วัดลาว” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้พบหลักฐานซึ่งเขียนชื่อวัดว่า “วัดราชบัญหาร” จนปัจจุบันได้เรียกเพี้ยนมาเป็น “วัดละหาร” วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ.2470 สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษามีปีละประมาณ 80 รูปสามเณร 50 รูปยังได้เปิดสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตั้งแต่พ.ศ. 2489 และแผนกบาลีเริ่มเปิดในพ.ศ.2496 รวมถึงเป็นศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ศูนย์สงเคราะห์พุทธมามกะประจำอำเภอบางบัวทองและศูนย์อบรมประชาชนประจำตำบลด้วยความที่วัดอยู่ริมคลองบางบัวทองผู้มาศึกษาพุทธศาสนาหรือมาเยี่ยมชมวัดจึงสามารถนั่งพักผ่อนในบริเวณสวนริมน้ำได้อย่างเพลิดเพลินใจ

Continue reading

พุทธมณฑล

สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่ใครผ่านไปมาแถวศาลายา จะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่น งดงาม และสงบเงียบ บนอาณาเขตกว้างขวางประมาณ 2,500 ไร่ ของ ‘พุทธมณฑล’ สร้างขึ้นเพื่อฉลองวาระกึ่งพุทธกาล เมื่อ พ.ศ. 2500 หากอีกสิ่งสำคัญที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ พระพุทธรูปปางลีลา เรียกว่า ‘พระศรีศากยะทศพลญาณ’ เป็นพระประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ มีความโดดเด่นอยู่ตรงผ้าจีวรที่มีความพลิ้วเหมือนจริง Continue reading